logo

01 4624-200

info@magistra.hr

Rubetićeva 16

Zagreb, 10 000

09.00 -13.00 sati

pon - čet

logo

01 4624-200

info@magistra.hr

Rubetićeva 16

Zagreb, 10000

09:00 -13:00 sati

pon - čet

Teachers

Dubravka Pelaić, dipl. oec.
Dubravka Pelaić, dipl. oec. je redoviti predavač na programu osposobljavanja za vođenje knjigovodstva malih poduzetnika i programu osposobljavanja za zanimanje dadilja. Diplomirala je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bogato radno iskustvo stjecala je na poslovima računovodstva i financija u društvu ICF Invest d.o.o., a potom i u društvu PBK Partneri d.o.o. Trenutno je zaposlena u društvu Croatia […]
Margareta Škofljanec, mag.paed.
Margareta Škofljanec, mag.paed., rođena je 1986. godine u Zagrebu gdje je polazila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2012. godine na odsjeku za pedagogiju pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla naziv magistre pedagogije. Radno iskustvo stekla je u nekoliko ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Kao pedagog potiče i aktivno sudjeluje u kontinuiranom praćenju, planiranju, programiranju, organiziranju, […]
Sandra Večerić, mag.med.tech.
Katedra za njegu i skrb
Magistra sestrinstva, dugogodišnji je suradnik Učilišta na izvođenju program osposobljavanja…