logo

01 4624-200

info@magistra.hr

Rubetićeva 16

Zagreb, 10 000

17.00 -19.00 sati

pon - čet

logo

01 4624-200

info@magistra.hr

Rubetićeva 16

Zagreb, 10000

17:00 -19:00 sati

pon - čet

Projekti i suradnje

Nastava preko DVD-a

Poštovani! Ja sam kupila tečaj knjigovodstva na DVD-ima, tako da ne mogu unijeti ocjene za ambijent i higijenu. Inače, jako sam zadovoljna ljubaznom i brzom korespondencijom sa učilištem "Magistra". Tečaj su mi poslali točno onda kako su rekli. Ocjena - 5!

Mirna

2017-04-18T13:11:12+01:00

Mirna

Poštovani! Ja sam kupila tečaj knjigovodstva na DVD-ima, tako da ne mogu unijeti ocjene za ambijent i higijenu. Inače, jako sam zadovoljna ljubaznom i brzom korespondencijom sa učilištem “Magistra”. Tečaj su mi poslali točno onda kako su rekli. Ocjena – 5!

Uvod u digitalni marketing

Edukacija mi je bila zanimljiva. Sviđa mi se rad na našim stvarnim primjerima. Ugodno. Zanimljivo.

Marin

2017-04-18T13:15:30+01:00

Marin

Edukacija mi je bila zanimljiva. Sviđa mi se rad na našim stvarnim primjerima. Ugodno. Zanimljivo.

Škola za njegovateljice

Svo provedeno vrijeme uz ekipu iz Učilišta je prepuno topline i podrške. Lijepa riječ i željezna vrata otvara. Nadam se da će još mnogi prepoznati kvalitetu samog Učilišta Magistra i odvažiti se za nove životne izazove.
Hvala je malo reći za tako velika srca prekrasnih ljudi u Magistri.

Marina

2017-04-19T08:57:49+01:00

Marina

Svo provedeno vrijeme uz ekipu iz Učilišta je prepuno topline i podrške. Lijepa riječ i željezna vrata otvara. Nadam se da će još mnogi prepoznati kvalitetu samog Učilišta Magistra i odvažiti se za nove životne izazove. Hvala je malo reći za tako velika srca prekrasnih ljudi u Magistri.

Uvod u digitalni marketing

Dobila sam puno novih informacija - pogotovo o Instagramu, a mislila sam da mi je to više-manje poznato!

Tea

2019-02-12T14:13:01+01:00

Tea

Dobila sam puno novih informacija – pogotovo o Instagramu, a mislila sam da mi je to više-manje poznato!

Uvod u digitalni marketing

Uvijek su najdragocijeniji primjeri iz prakse, a pomoglo mi je i donekle usustaviti terminologiju, postaviti si neke ciljeve za budući rad. Sve pohvale predavačici!

Vladimir

2019-02-12T14:14:59+01:00

Vladimir

Uvijek su najdragocijeniji primjeri iz prakse, a pomoglo mi je i donekle usustaviti terminologiju, postaviti si neke ciljeve za budući rad. Sve pohvale predavačici!

Škola knjigovodstva

Iznimno sam zadovoljan trajanjem i sadržajem tečaja knjigovodstva. Posebne pohvale zaslužila je naša profesorica koja nam je strpljivo i razumljivo izlagala gradivo. Puno se radilo, malo se i smijalo, i smatram da se dosta toga i naučilo. Preporuke!

Hrvoje K.

2016-03-14T15:19:08+01:00

Hrvoje K.

Iznimno sam zadovoljan trajanjem i sadržajem tečaja knjigovodstva. Posebne pohvale zaslužila je naša profesorica koja nam je strpljivo i razumljivo izlagala gradivo. Puno se radilo, malo se i smijalo, i smatram da se dosta toga i naučilo. Preporuke!

Škola za dadilje

Super...5 zvjezdica!

Dječji vrtić Čarolija

2016-03-14T15:19:18+01:00

Dječji vrtić Čarolija

Super…5 zvjezdica!

Učilište Magistra sudjeluje i provodi niz projekata te surađujemo s brojnim partnerima koji djele našu misiju provedbe i promocije kvalitetnog obrazovanja temeljnog na konceptu cjeloživotnog učenja, mobilnosti i razvoju ljudskih potencijala kao najveće vrijednosti društva.

Projekt: CSE© certifikat

CSE©-destinacija sigurna za djecu

Posebno smo ponosni na naš projekt CSE© kojim doprinosimo široj zajednici radeći na sustavnom rješenju za organizacije koje pružaju uslugu prihvata djece. Od 2014., ponosni smo izdavatelj certifikata CSE©-destinacija sigurna za djecu. Uspješna implementacija CSE© certifikata osigurava visoku razinu usredotočenosti svih sudionika na dječju sigurnost i dobrobit.

Certifikat Children Safe Environment (CSE©) sastoji se od nekoliko iznimno važnih elemenata koji zajedno doprinose sigurnosti djece:

 • školovani i provjereni djelatnici
 • posebno dizajnirani prostori i oprema
 • pravilno provođenje sigurnosnih protokola
 • monitoring destinacije

Kako bi Vaša destinacija dobila CSE certifikat i postala dio CSE© mreže destinacija, potrebno je zadovoljiti metode i standarde određene u sklopu programa Stručno osposobljavanje destinacije za siguran prihvat djece kroz uvođenje certifikata Children Safe Environment (CSE)© na poljima školovanja djelatnika, prilagodbe prostora i poslovnih procesa te kontinuirani nadzor sigurnosnih protokola. Učilište Magistra je svojim dugogodišnjim djelovanjem na području edukacije dadilja te suradnji s bezbroj institucija za rad s djecom sakupila iskustvo i know-how kako prilagoditi turističke i sve ostale destinacije (igraonice za djecu ili čuvaonice djece) potrebama modernih roditelja.

Za više informacija o programu stručnog osposobljavanja, apliciranju za certifikat te kako ga implementirati u svojem objektu, posjetite stranicu www.csecertificate.com, obratite nam se e-mailom na info@magistra.hr ili nas nazovite na 01/ 4624 200

Projekt: Zaposli se znanjem

Poslovi suvremenog turizma

Dana 10. travnja 2018. u prostorijama Ministarstva turizma, svečano smo potpisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Zaposli se znanjem”. Svrha projekta je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno osposobljavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Ciljanu skupinu čine nezaposleni oba spola: mlađi od 25 g. i osobe s invaliditetom; te predavači ustanova za obrazovanje odraslih i mentori zaposleni u turizmu i ugostiteljstvu.

Opći cilj projekta je povećanje zapošljivosti korisnika kroz obrazovanje i stručno osposobljavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Glavni ciljevi projekta su:

 1. Poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno predavača i mentora
 2. Stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca
 3. Stjecanje općih kompetencija i mekih vještina (poput vještina komunikacije, elementarne pismenosti, proaktivnog stava i profesionalnog ponašanja, poduzetništva, gostoljubivosti i multikulturalnosti) ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca.

Očekivani rezultati projekta su:

 1. Predavači i mentori educirani u svrhu dobivanja odgovarajućih stručnih i pedagoških vještina i znanja u pristupu rada sa specifičnim grupama korisnika;
 2. Ranjiva skupina educirana s višom razinom stručnih znanja i vještina, te iskustva kroz praktičan rad kao i tzv. mekih vještina; ojačana socijalna mreža podrške ranjive skupine, ostvarena veća socijalna uključenost i vidljivost kao potencijalnih radnika.

Ukupna vrijednost projekta je 1.236.680,63 HRK, 85% ukupnih prihvatljivih troškova 1.051.178,53 kn osigurano je temeljem OPULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok je 15% osigurano iz  Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Projekt će se provoditi od travnja 2018. do listopada 2019. godine, u suradnji s partnerima Love Carpe Diem i Centar MARE.

Za više informacija o projektu
UP.02.2.2.03.0044 „Zaposli se znanjem“, molimo kontaktirati:
Učilište Magistra
Ustanova za obrazovanje odraslih
Ul. Cvjetka Rubetića 16
Zagreb, HR
Tel: 01 4624 200
E-pošta: info@magistra.hr
Kontakt osoba:
Kristina Turudić Leko, MBA
Voditeljica projekata

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Učilišta Magistra.“

Suradnja: Sadina FairCare

Projekt: Znanjem i iskustvom do radnog mjesta

NAZIV PROJEKTA – „Znanjem i iskustvom do radnog mjesta“

NOSITELJ PROJEKTA  Udruga Mine alternativni izvori donacija (Mine Aid)

PARTNER – Učilište Magistra, ustanova za obrazovanje odraslih

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 988.668,97 kn

SUFINANCIRANJE OD EU: 840.368,60 kn

TRAJANJE PROJEKTA: 12 mjeseci, od 26.3.2019. do 26.3.2020. godine

Projekt sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iznosom od 840.368,60 kn odnosno 85% ukupnih prihvatljivih troškova, dok je 15% osigurano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, a temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III.

CILJP ROJEKTA:

Doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada Krapinsko-zagorske (nastavno KZŽ) i Sisačko moslavačke županije (nastavno SMŽ) kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

KORISNICI PROJEKTA:

 • nezaposlene žene,
 • mladi oba spola do 29 godina i
 • dugotrajno nezaposleni (mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci)

GLAVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI SU:

1. Izrada baze i analiza lokalnih potreba te kapaciteta korisnika

Aktivnost uključuje izradu baze korisnika te analizu potreba istih kao i mogućnosti na razini županija u svrhu razrade edukativnih programa. U suradnji s lokalnim poslodavcima te uz konzultiranje strateških dokumenata cilj je kreirati edukativne programe temeljene na stvarnim potrebama tržišta i korisnika

2. Otvaranje klubova za zapošljavanje i pružanje inkluzivne podrške

Kroz ovu aktivnost otvorit će se dva kluba za zapošljavanje, jedan u SMŽ i jedan u KZŽ. Kroz iste korisnici će primiti inkluzivnu podršku stručnog tima te sudjelovati u nizu tematskih radionica kako bi podigli razinu osobnih i profesionalnih znanja i vještina. Inkluzivna podrška uključuje rad na emocionalnom osnaživanju korisnika kao i podršku u  izradi osobnih planova zapošljavanja, pisanju životopisa, zamolbi, zahtjeva i slično. Korisnicima će se omogućiti korištenje računala i interneta u svrhu pretraživanja natječaja te susreti s potencijalnim poslodavcima na lokalnoj razini pri čemu će obostrano moći predstaviti svoje kompetencije i interese.

3. Izrada i provedba programa osposobljavanja

Aktivnost uključuje izradu i provedbu 2 edukativna programa u skladu s potrebama korisnika i poslodavaca na razini županija. Svaki program će trajati 120 sati, od čega će se 70% sati odnositi na praktičnu nastavu kod poslodavca.

OČEKUJE se da će projektne aktivnosti rezultirati podignutom razinom profesionalnih i stručnih znanja i vještina potrebnih za ulazak na tržište rada te emocionalnom osnaženosti korisnika u vidu samosvijesti i samopoštovanja. Nastavno, očekuje se i podignuta razina socijalne uključenosti i zapošljivosti korisnika kao i njihove vidljivosti kao potencijalnih radnika posebice kroz provedbu praktičnog rada.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Mine Aid-a.

https://strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/

KOME SE OBRATITI ZA INFORMACIJE ILI PRIJAVU

Udruga: Mine Alternativni Izvori Donacija

Sjedište: Oro trg 2, 49243 Oroslavje

web: www.mineaid.hr;

Kristijan Sojč, voditelj projekta

E-mail: kristijan@mineaid.hr

 • M: +385/98/251204

Za KZŽ Silviji Đonlagić

 • M:+385989770167;

Za SMŽ Daši Poredoš Lavor

 • M: +38598376414;

Partner na projektu:

Učilište Magistra, ustanova za obrazovanje odraslih

Adresa: Ulica Cvjetka Rubetća 16, 10000 Zagreb

Tel: 01 4624 200

Fax: 01 4610 340

E-mail: info@magistra.hr

Web: www.magistra.hr

Kako možemo surađivati?

Uvijek smo otvoreni za suradnje s partnerima koji dijele naše vrijednosti. Imate li prijedlog suradnje, ideju ili projekt u koji nas želite uključiti, obratite nam se na e-mail ili nas nazovite.